Skip to main content
 
dyreklinikk oslo-dyrlege oslo-veterinær oslo-veterinærklinikk oslo-tannrens hund oslo-rotfylling hund oslo-syk papegøye-syk undulat-papegøye veterinær-papegøye dyrlege-undulat dyrlege-tannbehandling hund oslo-kirurgi hund-kirurgi katt-kirurgi kanin-kirurgi fugl-kirurgi dyr

CITES krav til din papegøye – hva er det?

Har du en papegøye i heimen, men lurer fortsatt på hva CITES forskriften handler om? Da bør du oppdatere nå.

Bestemmelsene om merking og eiersertifikat i Cites-forskriften for eksemplarer som befant seg i Norge før 1. juli 2018 er gitt utsatt ikrafttredelse til 1. juli 2023.

Etter dette vil det være ulovlig å besitte en papegøye nevnt i LISTE A i artslisten i VEDLEGG 1 uten godkjent CITES eiersertifikat fra Miljødirektoratet. Det finnes arter i LISTE B som også krever registrering og merking (for eksempel mange rovfugler), men per dags dato gjelder ikke dette papegøyene.

CITES står for

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Formålet med forskriften er å bevare arter som er omfattet av CITES-konvensjonen og andre naturlig viltlevende arter som er eller kan bli truet av utryddelse som følge av handel. Den gjelder både innførsel, utførsel, og besittelse av disse.

Innenlands besittelse (se paragraf 8 i forskriften): for papegøyeartene nevnt ovenfor gjelder blant annet følgende krav for innenlands besittelse:

– Sømløs fotring med særskilt tall/bokstav kombinasjon ELLER mikrochip
– Dokumentasjon av lovlig ervervelse av fuglen
– Innsending av søknad om CITES-eiersertifikat innen 01. jul 2023

Import/eksport

Her skilles det mellom innførsels/utførselstillatelse gitt av Miljødirektoratet i Norge, og innførsels/utførselstillatelse gitt av myndighetene i landet fuglen kommer fra eller skal til. Begge må være i orden før fuglen kan reise. Igjen gjelder krav som at fuglen ikke skal utnyttes kommersielt, man må dokumentere lovlig ervervelse, fotring eller mikrochip må være på plass.

Oppdrett: her gjelder en rekke krav. Se blant annet paragraf 12 i forskriften.

Det finnes unntak til krav om registrering: som undulat, nymfeparakitt, rosenhodet dvergpapegøye og halsbåndparakitt. Disse er ikke omfattet av CITES og krever derfor ingen registrering hos Miljødirektoratet. Det er også flere av de større papegøyene som kun er i Liste B, ikke liste A, og dermed faller utenfor krav om registrering.

Kilder:

Sist oppdatert 01.11.2022

Disclaimer: det henvises til Miljødirektoratet og Lovdata for å være helt sikker på at du følger forskriftene for din fugl. Forfatteren kan ikke stå ansvarlig for kontinuerlig oppdatering av informasjon eller eventuelt misforståelser av denne teksten. Siden er ment som en informasjonskanal, med lenker, men også for å gjøre virvaret av informasjon og lovtekster litt mer forståelig. Eventuell tilbakemelding om informasjonen på denne siden mottas med takk.